Кратак преглед података који се чувају

Овај кратак преглед приказује подразумеване категорије и сврхе задржавања корисничких података. Одређене области могу имати специфичније категорије и сврхе од оних које су овде наведене.

Сајт

Категорија

User details

Your identifying information such as : Username, First and Last Names, Email and any other details you have added to your profile.

We also collect IP address and connection logs.


Сврха

User experience

Your Username and associated details allow you to browse a list of courses, access your dashboard, and enroll in courses if enrollment applies to your profile (for example, you are Languages and more Client and class member, you have a paid membership for the desired Learning Space, etc.). 

We ask for your Name, First Name, Username and Email. If you provide other information under your profile, it is because you have decided and consented to share this information with Oh Yes Languages and Learning Space Members. 

Период задржавања
12 месец(a)
Правне основе
Сагласност (GDPR Art. 6.1(a)) Субјект података је дао сагласност за обраду његових односно њених личних података у једну или више специфичних сврха
Разлози за обраду осетљивих личних података
Експлицитна сагласност (GDPR Art. 9.2(a)) Субјект података је дао изричиту сагласност за обраду тих личних података у једну или више одређених сврха, осим у случајевима када закон Унија или држава чланица предвиђа да забрана из става 1. ГДПР члана 9 не може бити укинута од стране носиоца података

Корисници

Категорија

User details

Your identifying information such as : Username, First and Last Names, Email and any other details you have added to your profile.

We also collect IP address and connection logs.


Сврха

User experience

Your Username and associated details allow you to browse a list of courses, access your dashboard, and enroll in courses if enrollment applies to your profile (for example, you are Languages and more Client and class member, you have a paid membership for the desired Learning Space, etc.). 

We ask for your Name, First Name, Username and Email. If you provide other information under your profile, it is because you have decided and consented to share this information with Oh Yes Languages and Learning Space Members. 

Период задржавања
12 месец(a)
Правне основе
Сагласност (GDPR Art. 6.1(a)) Субјект података је дао сагласност за обраду његових односно њених личних података у једну или више специфичних сврха
Разлози за обраду осетљивих личних података
Експлицитна сагласност (GDPR Art. 9.2(a)) Субјект података је дао изричиту сагласност за обраду тих личних података у једну или више одређених сврха, осим у случајевима када закон Унија или држава чланица предвиђа да забрана из става 1. ГДПР члана 9 не може бити укинута од стране носиоца података

Категорије курсева

Сврха

Период задржавања
Није дефинисан период задржавања

Курсеви

Сврха

Период задржавања
Није дефинисан период задржавања

Модули активности

Сврха

Период задржавања
Није дефинисан период задржавања

Блокови

Сврха

Период задржавања
Није дефинисан период задржавања